Kniha

Text hesla

Kniha — špecializovaný odborný zborník venovaný dejinám knižnej kultúry. Začal vychádzať 1974 v Matici slovenskej, od 2000 vychádza v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Jeho prvým zostavovateľom bol J. Telgársky. Zborník publikuje štúdie venované dejinám jednotlivých tlačiarní na Slovensku, ich produkcii, nakladateľskej a kníhkupeckej činnosti, vzácnym tlačiam, historickým knižniciam a rukopisným pamiatkam, ako aj príspevky o konzervovaní a reštaurovaní historických knižných väzieb a grafickej výzdoby kníh.

Zverejnené v marci 2017.

Kniha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniha-0