Kniewald

Text hesla

Kniewald [kní-], Dušan 18. 10. 1938 Košice — slovenský strojár. Od 1960 pôsobil na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej (dnes TU) v Košiciach; 1977 profesor. Zaoberal sa strojárskymi technológiami, najmä technológiami predúpravy povrchov, technológiami tvárnenia, zlievarenstva, zvárania a spracovania nových materiálov, ako aj teóriou a metodikou povrchových úprav. Autor a spoluautor viac ako 10 článkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, 4 vysokoškolských učebných textov a publikácií Technológia prístrojovej techniky (1985, 2. vydanie 1990) a Náuka o plastoch (2007), spoluautor 4 patentov.

Zverejnené v marci 2017.

Kniewald [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniewald