kniažik

Text hesla

kniažik, Coris — rod z triedy lúčoplutvovce (Actinopterygii), rad ostriežotvaré (Perciformes), čeľaď pyskatcovité. Morské ryby vyskytujúce sa v plytkých pobrežných vodách. Majú pestrofarebné štíhle zboka sploštené, do 30 cm dlhé telo s dlhou chrbtovou a análnou plutvou a s dopredu sa zužujúcou hlavou s koncovými ústami. Sú sekvenčné hermafrodity odlišujúce sa sfarbením (samičky sa vekom menia na samčeky). Živia sa bezstavovcami, najmä mäkkýšmi a kôrovcami.

Patrí sem napr. druh kniažik dúhový (Coris julis) prevažne s neónovozeleno-hnedo-červeným telom so žiarivo oranžovým pásikom na bokoch, s krátkym čiernym pásikom cez brušnú plutvu a s bielostrieborným bruchom v sekundárnej fáze (samčeky) a s hnedým telom so žltkastými bokmi a s bielym bruchom v primárnej fáze (samičky a mladé samčeky), ktorý sa vyskytuje v Stredozemnom mori a vo vých. oblastiach Atlantického oceána.

Zverejnené v marci 2017.

Kniažik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniazik