Knapp, Georg Friedrich

Text hesla

Knapp, Georg Friedrich, 7. 3. 1842 Giessen, Hesensko – 20. 2. 1926 Darmstadt, Hesensko — nemecký ekonóm a štatistik. Študoval fyziku, chémiu, právo a ekonómiu v Mníchove, Berlíne a Göttingene. R. 1867 – 69 riaditeľ Štatistického úradu v Lipsku, 1869 – 74 pôsobil na univerzite v Lipsku, 1874 – 1919 profesor na univerzite v Štrasburgu (1891 – 92 a 1907 – 08 rektor).

Predstaviteľ mladšej nemeckej ekonomickej historickej školy. Zaoberal sa štatistikou (rozpracoval matematické metódy pri riešení demografických problémov), ako aj dejinami poľnohospodárstva (súvisiacimi so zmenami hospodárskopolitických podmienok v Nemecku). Vytvoril peňažnú teóriu (Štátna teória peňazí, Staatliche Theorie des Geldes, 1905), podľa ktorej sú peniaze výtvorom právneho poriadku a štát im dáva hodnotu a charakter (určuje, čo na jeho území slúži ako peniaze). Štát môže regulovať ekonomiku krajiny cez peňažný obeh. Autor prác Stanovenie úmrtnosti na základe štatistických údajov (Über die Ermittlung der Sterblichkeit aus den Aufzeichnungen der Bevölkerungsstatistik,1868), Oslobodenie roľníkov a pôvod námezdných poľnohospodárskych robotníkov v starších častiach Pruska (Die Bauernbefreiung und der Ursprung der Landarbeiter in den älteren Teilen Preussens, 1887), Roľník v nevoľníctve a v slobode (Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit, 1891) a i.

Zverejnené v marci 2017.

Knapp, Georg Friedrich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knapp-georg-friedrich