Kmeťovo

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kmeťovo — obec v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji v Žitavskej pahorkatine na pravom brehu Žitavy, 134 m n. m.; 827 obyvateľov (2021). Na neogénnych sedimentoch pokrytých sprašou a nánosmi Žitavy vznikol rovinný až pahorkatinný reliéf. Územie je odlesnené a poľnohospodársky využívané. V katastri obce sa nachádza prírodná rezervácia Žitavský luh (vyhlásená 1980, rozloha 74,7 ha), zriadená na ochranu zvyšku meandrujúceho vodného toku, ktorý je stanovišťom vodného vtáctva počas migrácie a hniezdiskom viacerých chránených vtáčích druhov, súčasť Chráneného vtáčieho územia Žitavský luh (vyhlásené 2008, rozloha 155,4 ha).

Obec je písomne doložená v roku 1214 ako Girok, 1217 Gyrok, 1247 Gorok, 1287 Gyorok, 1313 Gorok, 1353 Magnum Gyurk, 1571 Giorok, v rokoch 1773, 1786, 1808, 1863 – 1913 Gyarak, 1920 – 38 Ďorok, 1938 – 45 Gyarak, 1945 – 48 Ďorok, v roku 1948 Kmeťovo.

Patrila hradu Posádka, v rokoch 1264 – 95 premonštrátom, potom Ostrihomskému arcibiskupstvu, od roku 1386 panstvu hradu Gýmeš a od 1830 časť panstvu Veľká Maňa. V rokoch 1571 – 73 ju spustošili Turci. V rokoch 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia z eneolitu (badenská kultúra) a z obdobia sťahovania národov.

Stavebné pamiatky: neoklasicistický rímskokatolícky Kostol Ružencovej Panny Márie (1882, opravený 1942 a 1973, 1994 pristavaná Kaplnka Škapuliarskej Panny Márie a troch košických mučeníkov, zrekonštruovaný 2001).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 16. marca 2023.

Kmeťovo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmetovo