Kmeť, Vladimír

Text hesla

Kmeť, Vladimír, 24. 3. 1951 Ružomberok — slovenský mikrobiológ. R. 1976 – 80 pôsobil v Ústave experimentálnej veterinárnej medicíny, od 1980 pôsobí v Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, od 2001 vedecký tajomník, súčasne od 1994 externý pedagóg na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach; 1990 DrSc., 2005 profesor. Absolvoval tri študijné pobyty (hosťujúci profesor) na Agronomickej fakulte Katolíckej univerzity božského srdca v Piacenzi v Taliansku (1993, 1994, 1995). Zaoberá sa vzťahom fyziologickej a patogénnej mikroflóry v tráviacom trakte zvierat, rezistenciou bakteriálneho kmeňa Escherichia coli a stafylokokov na antibiotiká i Maldi tof diagnostikou (hmotnostná spektrometria na identifikáciu mykobaktérií). Autor monografií Ovplyvňovanie bachorového ekosystému teliat a jahniat mikrobiálnymi preparátmi (1990) a Hostiteľsko-mikrobiálne interakcie v tráviacom trakte zvierat a rezistencia Escherichia coli na antibiotiká (2009), ako aj vyše 100 vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch. Od 2011 člen Slovenskej spoločnosti klinickej mikrobiológie Slovenskej lekárskej spoločnosti. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kmeť, Vladimír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmet-vladimir