kmeňovina

Text hesla

kmeňovina

1. zoťaté alebo spílené kmene drevín určené na hospodárske využitie;

2. súborný názov rastových stupňov rovnovekých lesných porastov vymedzených strednou hrúbkou porastu (strednou hrúbkou kmeňa) 20 cm a viac a vekom zvyčajne nad 50 rokov. Rozlišujú sa 4 rastové stupne kmeňoviny: tenká (stredná hrúbka porastu 20 – 27 cm, t. j. porasty s hrúbkou kmeňa 20 – 27 cm), stredná (28 – 35 cm), hrubá (36 – 43 cm) a veľmi hrubá (nad 44 cm); v niektorej odbornej literatúre sa kmeňovina rozdeľuje podľa veku na dospievajúcu (vek 51 – 80 rokov, stredná hrúbka kmeňa 20 cm, stromy začínajú pravidelne plodiť semeno a ustáva tvarová diferenciácia, z pestovných opatrení sa uskutočňuje presvetľovacia prebierka) a dospelú (nad 80 rokov, od strednej hrúbky kmeňa 36 cm, vyznačuje sa plnou plodnosťou, základným pestovným opatrením je obnova). Porast vzniknutý generatívnym spôsobom (zo semien) sa nazýva pravá kmeňovina, porast vzniknutý vegetatívnym spôsobom (z výmladkov) nepravá kmeňovina.

Zverejnené v marci 2017.

Kmeňovina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmenovina