kmeňoslovie

Text hesla

kmeňoslovie — starší termín na označenie náuky o tvorení slov, slovotvorba; → derivatológia; → tvorenie slov.

Zverejnené v marci 2017.

Kmeňoslovie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmenoslovie