kmeniareň

Text hesla

kmeniareň — časť sklárne, kde sa pripravuje a skladuje sklársky kmeň. V kmeniarni sa nachádzajú zásoby surovín (sklársky piesok, črepy, chemikálie a i.), zariadenia na sušenie, drvenie, preosievanie, navažovanie a miešanie surovín, ako aj zásobníky na hotový sklársky kmeň.

Zverejnené v marci 2017.

Kmeniareň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmeniaren