klzáčikovité

Text hesla

klzáčikovité, Dendrocolaptidae — podčeľaď, v starších zoologických systémoch čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad vrabcotvaré (Passeriformes). Malé až stredne veľké (dĺžka 14 – 35 cm, hmotnosť 100 – 800 g) vtáky vyskytujúce sa v lesných oblastiach (najmä v pralesoch) Strednej a Južnej Ameriky. Majú hnedé perie, krátky a rovný alebo dlhý a zahnutý zobák, krátke nohy so silnými pazúrmi, zaoblené krídla a tvrdé chvostové perá, ktoré im slúžia ako opora pri pohybe po zvislých kmeňoch stromov. Živia sa najmä hmyzom, ale aj inými bezstavovcami a malými stavovcami. Hniezdia v dutinách stromov. Samice znášajú 2 – 3 biele vajcia, na ktorých striedavo sedia obidvaja partneri. Patrí sem 15 rodov približne s 55 druhmi, napr. rody Xiphorhynchus a Lepidocolaptes.

Zverejnené v marci 2017.

Klzáčikovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klzacikovite