kľuvačovité

Text hesla

kľuvačovité, Buphagidae — čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad vrabcotvaré (Passeriformes). Malé (dĺžka 20 – 22 cm, hmotnosť 50 – 70 g) spoločenské vtáky vyskytujúce sa v otvorenej krajine afrických saván na juh od Sahary. Majú hnedé, hnedožlté alebo hnedobéžové perie (spodná strana tela je bledšia ako hlava a vrchná strana tela), výrazný červený alebo žlto-červený zobák, silné nohy, ktorými sa pridŕžajú na koži zvierat, kde hľadajú potravu, a za letu nápadný hnedožltý trtáč. Zdržujú sa v blízkosti veľkých zvierat, z ich srsti vyberajú parazity (napr. kliešte), niekedy sa živia aj ich krvou, čím im spôsobujú malé otvorené rany, ktoré lákajú drobné parazity. Hniezdia zvyčajne v dutinách stromov, ktoré si vystieľajú srsťou cicavcov. Samice znášajú 2 – 5 vajec, na ktorých sedia obidvaja partneri.

Patrí sem jediný rod kľuvač (Buphagus), v starších zoologických systémoch patriaci do čeľade škorcovité, s dvoma druhmi: kľuvač červenozobý (Buphagus erythrorhynchus) s červeným zobákom a s výraznou žltou škvrnou okolo čiernych očí a kľuvač žltozobý (Buphagus africanus) so žltým zobákom s červenou špičkou a s výraznou oranžovou škvrnou okolo čiernych očí.

Zverejnené v marci 2017.

Kľuvačovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kluvacovite