Klug, Ľudovít

Text hesla

Klug, Ľudovít, 25. 3. 1935 Komárno — slovenský elektrotechnik. R. 1960 – 61 pôsobil vo Výkumnom ústave elektrických strojů točivých v Brne (dnes VUES Brno, spol. s r. o.), 1963 – 64 v Energetickom výskumnom ústave v Bratislave, 1965 – 2011 na Elektrotechnickej fakulte SVŠT (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky STU) v Bratislave (1989 – 93 vedúci oddelenia elektrických strojov Katedry elektrických strojov a prístrojov, 1994 – 98 vedúci katedry). R. 1973 – 75 prednášal na technickej univerzite v Káhire a 1982 – 85 na inštitúte elektroniky v Bání Valíd v Líbyi; 1997 profesor. Zaoberal sa elektrickými strojmi, najmä špeciálnymi elektrickými strojmi s permanentnými magnetmi, veternými elektrárňami a motormi s diskovým rotorom. Autor a spoluautor 80 článkov v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, knižných publikácií Elektrické stroje, návody na laboratórne cvičenia I, II (Electrical Machines, Laboratory Instructions I, II, 1974 a 1975) a vysokoškolských učebníc Silnoprúdová elektrotechnika (1984), Silnoprúdová elektrotechnika – Príklady (1987), autor 1 patentu.

Zverejnené v marci 2017.

Klug, Ľudovít [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klug-ludovit