Kludský

Text hesla

Kludský, Cirkus Kludský, aj Kludsky — český putovný cirkus pôsobiaci od konca 19. stor. do 1934. Jeho začiatky sú spojené s potulným komediantom (bábkarom) Antonínom Václavom Kludským (*1826, †1895) z Bukovníka pri Sušiciach, ktorý sa stal zakladateľom cirkusovej rodiny Kludských. V 60. rokoch 19. stor. obohatil svoje bábkové a povrazolezecké predstavenia o účinkovanie živých zvierat (opica, papagáj), neskôr si v Terste otvoril malú menažériu, do ktorej postupne prikupoval dravé šelmy a iné exotické zvieratá, a prevádzkoval kolotoč. Mal 20 synov, z ktorých takmer všetci boli artisti. Syn Karel st. (*1864, †1927) pretransformoval menažériu na skutočný cirkus (s názvom Kludský), ktorý pod jeho vedením dosiahol najväčší rozmach; začiatkom 20. stor. patril k najväčším a najznámejším cirkusom v strednej Európe (1924 mal okolo 150 cvičených zvierat). Od 1926 riadili cirkus Karlovi synovia Karel ml. (*1891, †1967), ktorý sa venoval najmä drezúre koní, a Rudolf (*1893, †1960), ktorý sa preslávil drezúrou exotických zvierat; koncom 20. rokov 20. stor. vlastnili vyše 700 cvičených zvierat. V dôsledku hospodárskej krízy a s ňou súvisiacou nízkou návštevnosťou predstavení však museli postupne zvieratá predať a 1934 cirkus rozpustiť. Po 1989 sa ho potomkovia rodiny pokúšali obnoviť (1995 – 2009 sporadicky pôsobil ako Cirkus Kludský), čo sa im však nepodarilo. Atmosférou cirkusu Kludský i životnými osudmi jeho artistov boli inšpirovaní viacerí umelci, napr. E. Bass a J. Lada.

Zverejnené v marci 2017.

Kludský [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kludsky