kľúčovanie

Text hesla

kľúčovanie

1. → digitálne modulácie;

2. angl. greenscreen, aj bluescreen, chroma key, color separation overlay, skratka CSO — technika kompozície dvoch obrazových vrstiev do výsledného obrazu využívaná vo fotografii, v kinematografii a v televízii. Prvú obrazovú vrstvu tvorí osoba alebo vec nasnímaná pred rovnomerne nasvietenou plachtou spravidla zelenej alebo sýtomodrej farby (odtiaľ názov), druhú vrstvu nasnímané pozadie. Pri kľúčovaní sa na prvej vrstve vyhľadajú obrazové body rovnakej alebo podobnej farby, akú má plachta, a následne sa elektronicky odstránia, čím sa dosiahne efekt optického spojenia obidvoch vrstiev. Výhoda techniky spočíva v možnosti spojenia štúdiových záberov osoby alebo veci so scenériou pozadia, pred ktorou sa reálne nenachádzajú.

Zverejnené v marci 2017.

Kľúčovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klucovanie