Klubina

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Klubina — obec v okrese Čadca v Žilinskom kraji na styku Kysuckej vrchoviny a Kysuckých Beskýd v doline potoka Bystrica, 440 m n. m.; 537 obyvateľov (2021). Územie je budované flyšovými horninami s prevahou pieskovcov, má vrchovinný až hornatinný reliéf, je zalesnené nesúvislým, prevažne smrekovým lesom. V katastri obce sa nachádzajú národná prírodná rezervácia Veľká Rača a prírodná rezervácia Klubinský potok (vyhlásená 2000, rozloha 0,8 ha), zriadená na ochranu aluviálnych jelšových porastov s viacerými vzácnymi druhmi rastlín.

Obec je písomne doložená v rokoch 1662, 1712 ako Klubina, v roku 1773 Klubina, Klubyna, 1786 Klubina, Kubina, 1808 Klubina, v rokoch 1863 – 82 Klubin, 1888 – 1902 Klubina, 1907 – 13 Kelebény, v roku 1920 Klubina.

Vznikla pravdepodobne koncom 16. alebo v 1. polovici 17. stor. na základe valašskej kolonizácie, patrila panstvu Strečno. Od konca 17. a v 18. stor. tam existovala skláreň. Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka, pastierstvom a spracovaním dreva, v 1. polovici 20. stor. aj furmanstvom. V roku 1983 bol v katastri obce otvorený kameňolom.

Stavebné pamiatky: zaniknutá sklárska huta z 18. stor., zvonica (1882, podľa pôvodnej z 1811 – 12), prícestný kríž (1911). Technické pamiatky: vodný mlyn a píla z Klubiny z konca 19. stor. sú v súčasnosti umiestnené v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici v časti Vychylovka (aj Skanzen Vychylovka, súčasť Kysuckého múzea v Čadci).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 16. marca 2023.

Klubina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klubina