Klopček, Anton

Text hesla

Klopček, Anton, 28. 10. 1929 Nedožery, dnes Nedožery-Brezany, okres Prievidza – 4. 3. 2003 Nitra — slovenský vodohospodársky odborník. R. 1967 – 99 pôsobil na Vysokej škole poľnohospodárskej (dnes Slovenská poľnohospodárska univerzita) v Nitre, spočiatku na Katedre poľnohospodárskych meliorácií Agronomickej fakulty, neskôr na Katedre krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva; DrSc. 1989. Zaoberal sa teoretickými otázkami hydrauliky tlakového i beztlakového potrubia a prúdenia vody v kanáloch, zostavil metodické postupy použitia drenážnych a závlahových potrubí a melioračných kanálov v poľnohospodárskej praxi. Autor a spoluautor viac ako 160 prác z oblasti hydrauliky a hydrológie publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch, spoluautor viacerých učebných textov, ako aj monografie Hydraulické výpočty odvodňovacích a zavlažovacích sietí (1990). Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Klopček, Anton [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klopcek-anton