Kłobuck

Text hesla

Kłobuck — mesto v Poľsku v Sliezskom vojvodstve; 13-tis. obyvateľov (2013). Priemysel chemický, strojársky, odevný, elektrotechnický, potravinársky (mliekarský).

Pôvodne malá obchodná osada, ktorá pravdepodobne v 1. pol. 14. stor. získala mestské práva na základe magdeburského práva. V 15. – 17. stor. významné stredisko remesiel a obchodu (kováčstvo, hutníctvo, výroba odevov). Po druhom delení Poľska (1793) súčasť Pruska, 1807 – 15 Varšavského kniežatstva. R. 1870 – 1917 boli mestu odobraté mestské práva. Počas 2. svetovej vojny 1939 – 45 okupované nacistickým Nemeckom. V 50. a 60. rokoch 20. stor. rozvoj mesta, ťažba železnej rudy a vznik viacerých priemyselných podnikov.

Stavebné pamiatky: Kostol sv. Martina a Margity (1465 – 66), neogotický palác (1795 – 1800, prestavaný v 19. stor., rekonštruovaný 2004) s rozsiahlym parkom.

Zverejnené v marci 2017.

Kłobuck [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klobuck