klíringová špička

Text hesla

klíringová špička, aj clearingová špička — zostatok peňažných platieb (saldo) na klíringových účtoch medzi dvoma štátmi v prospech jednej alebo druhej strany, ktorý vzniká pri realizácii netto zúčtovania (→ klíringové zúčtovanie). Klíringovú špičku možno previesť na nový účet v dohodnutej mene alebo vo voľne zameniteľnej mene (musí byť vyrovnaná v určitej lehote) alebo na zvláštny likvidačný účet, ak sa krajiny dohodnú na vyrovnaní záväzku dodávkami tovarov a služieb. Dlžnícka strana musí nájsť vhodný spôsob likvidácie, ktorý môže byť upravený už v samotnej klíringovej platobnej dohode alebo v samostatnej dohode.

Zverejnené v marci 2017.

Klíringová špička [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kliringova-spicka