klipka

Text hesla

klipka, Chaetodon — rod z triedy kostnaté ryby (Osteichthyes), podtrieda lúčoplutvovce (Actinopterygii), rad ostriežotvaré (Perciformes), čeľaď Chaetodontidae. V niektorých zoologických systémoch sa do rodu klipka zaraďujú aj iné príbuzné rody, napr. Parachaetodon, Roa a Prognathodes. Drobné ryby žijúce v tropických moriach s výskytom koralových útesov (preto sa nazývajú aj koralové ryby). Majú listovité, na bokoch sploštené, zvyčajne pestrofarebné telo (napr. s výraznými pásikmi alebo s tmavými kruhovitými škvrnami pripomínajúcimi oči). Živia sa drobnými bezstavovcami.

Patrí sem asi 90 druhov, k najznámejším patria striebristý, do 30 cm dlhý Chaetodon ocellatus so žltými plutvami, s tmavou škvrnou na chrbtovej plutve a s čiernym pásikom cez oči a svetlosivý, do 20 cm dlhý Chaetodon capistratus so svetložltými plutvami, s čiernym pásikom cez oči a s veľkou čiernou bieloorámovanou škvrnou pred bázou chvosta po obidvoch stranách tela.

Zverejnené v marci 2017.

Klipka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klipka