klipa

Text hesla

klipa [škandinávske jazyky] — minca tvaru štvorca (zvyčajne strieborná) razená v 15. – 17. stor. v Škandinávii (prvýkrát ju dal raziť 1460 Kristián I.). V severonemeckej oblasti sa používala ako núdzové platidlo. Podobný typ mincí dali v rakúskej monarchii raziť aj cisári Rudolf II., Ferdinand II. a Ferdinand III., v Českých zemiach bol zaužívaný názov hranáč.

Zverejnené v marci 2017.

Klipa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klipa