klinozoisit

Text hesla

klinozoisit [gr.], Ca2Al3(SiO4)3(OH) — minerál, zásaditý silikát (kremičitan) vápnika a hliníka. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Tvorí stĺpikovité (až niekoľko cm dlhé) zrnité, rôzne sfarbené agregáty. Je priehľadný až priesvitný, svetložltý, sivý, zelený, ružový alebo červený. Má sklený lesk a sivobiely vryp. Vzniká ako produkt rozkladu najmä bázických plagioklasov v bázických vyvreninách. Je súčasťou výplne žíl alpského typu (s chloritom, epidotom, kalcitom, kremeňom a i.).

Náleziská: Rusko (Jakutsko), Španielsko (Andalúzia), Rumunsko, Rakúsko (Burgenland), Česko, Nemecko (Bavorsko), Fínsko, Grécko, Grónsko, Austrália (Nový Juž. Wales), India (Radžastan), KĽDR, Čína, Zimbabwe, Namíbia, Madagaskar, Maroko, Argentína, Brazília, Čile, Mexiko, Trinidad a Tobago. Na Slovensku sa vyskytuje napr. v Slovenskom rudohorí (Rochovce).

Zverejnené v marci 2017.

Klinozoisit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klinozoisit