klinovkovité

Text hesla

klinovkovité, Gomphidae — čeľaď z triedy hmyz (Insecta), rad vážky (Odonata). Str. veľké vážky žijúce prevažne v zalesnených oblastiach pri vodných tokoch. Majú štíhle žlto-čierne alebo zeleno-čierne telo, 2 páry blanitých krídel, štíhle, v zadnej časti mierne klinovito rozšírené bruško a veľké zložené oči umiestnené na bokoch hlavy. Lietajú nízko a prudko nad vodným tokom, zvyčajne sadajú na kamene, príbrežné rastliny alebo na breh; larvy žijú zahrabané na dne riek.

Patrí sem okolo 250 druhov, na Slovensku sa vyskytujú štyri: 45 – 50 mm dlhá žlto-čierna (dospelé samce sú žlto-zelené) klinovka obyčajná (Gomphus vulgatissimus), ktorá sa vyskytuje spravidla na okrajoch lužných lesov pri stojatých alebo pri tečúcich vodách s pieskovým dnom, zalietava aj ďalej od vody (napr. na lesné cesty a prieseky), 50 – 60 mm dlhá robustná zeleno-žlto-čierna klinovka hadia (Ophiogomphus cecilia), ktorá sa vyskytuje pri tečúcich vodách s pieskovým dnom, 46 – 50 mm dlhá žlto-čierna klinovka čiernonohá (Onychogomphus forcipatus), ktorá sa vyskytuje najmä v blízkosti stojatých a mierne tečúcich vôd horských oblastí, a 50 – 55 mm dlhá žlto-čierna klinovka žltonohá (Gomphus flavipes), ktorá sa vyskytuje pozdĺž pomaly tečúcich str. veľkých a veľkých riek s bahnitým dnom.

Zverejnené v marci 2017.

Klinovkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klinovkovite