klinohyperstén

Text hesla

klinohyperstén [gr.] — minerál (odroda klinoenstatitu), v ktorého štruktúre je časť katiónov horčíka nahradená katiónmi železa. Vytvára prizmatické kryštály veľkosti do 2 mm alebo tenké vlákna. Viaže sa najmä na bázické efuzívne horniny, v menšej miere aj na kontaktne a regionálne metamorfované horniny. Náleziská: Taliansko, Japonsko, Nový Zéland.

Zverejnené v marci 2017.

Klinohyperstén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klinohypersten