klinoenstatit

Text hesla

klinoenstatit [gr.], Mg2Si2O6 — minerál, vzácny silikát (kremičitan) horčíka zo skupiny pyroxénov. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Je tvorený tetraédrami SiO4 spojenými atómami kyslíka do vertikálnych reťazcov, ktoré sú pospájané katiónmi horčíka. Vytvára sklovitolesklé, až 2 cm dlhé vlákna alebo tabuľky. Je bezfarebný, biely, sivý, zelenkastý, žltkastý alebo ružovkastý. Má sklený lesk a biely vryp. Odrodou klinoenstatitu je klinohyperstén obsahujúci železo. Klinoenstatit vzniká najmä v bázických efuzívnych (napr. bazalt) a žilných horninách. Náleziská: Rumunsko, Rakúsko (Štajersko), Francúzsko, Azerbajdžan, Čína (An-chuej), Austrália (Queensland), Nová Kaledónia, Sudán, Brazília (Minas Gerais). Na Slovensku sa vyskytuje v Cerovej vrchovine (Radzovce).

Zverejnené v marci 2017.

Klinoenstatit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klinoenstatit