klinická psychológia

Text hesla

klinická psychológia — odbor psychológie zaoberajúci sa psychologickými metódami zisťovania príčin a prejavov (→ psychodiagnostika) i liečby (→ psychoterapia) psychických a telesných porúch a chorôb, ako aj spôsobmi, ako im predchádzať. Je významnou súčasťou nazerania na zdravie a choroby ako na výsledok pôsobenia zdravie podporujúcich a zdravie poškodzujúcich činiteľov a vplyvov, ktoré pochádzajú z organizmu človeka, z jeho psychiky, spôsobu života, ako aj z prostredia.

Zverejnené v marci 2017.

Klinická psychológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klinicka-psychologia