klincové spoje stavebných konštrukcií

Text hesla

klincové spoje stavebných konštrukcií — spoje doskového reziva a fošní zhotovené pomocou klincov, používané pri zhotovovaní zbíjaných drevených stavebných konštrukcií. Vo veľkej miere sa uplatňujú pri konštrukciách plnostenných a priehradových väzníkov úsporných krovov. Robia sa ručne, prenosnými pištoľami na nastreľovanie klincov alebo (vo veľkovýrobe) hydraulickými zbíjacími automatmi. Na miesto nosného spojenia sa vkladajú styčníkové dosky alebo oceľové platničky s tŕňmi. Každé nosné spojenie musí byť zaistené minimálne 4 klincami. Používajú sa stavebné klince so zápustnou mriežkovanou hlavou s ryhovaním v hornej časti (pod hlavou). Celkovej hrúbke spájaných kusov reziva sa prispôsobuje priemer (3 – 9 mm) a dĺžka (50 – 250 mm) klincov. Pevnosť zbíjaných častí závisí od odporu klincov proti vytiahnutiu a značne sa zvýši zahnutím prečnievajúcich koncov klincov. Klincami sa často zaisťujú aj spoje tesársky viazané čapovaním, resp. plátovaním.

Zverejnené v marci 2017.

Klincové spoje stavebných konštrukcií [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klincove-spoje-stavebnych-konstrukcii