Klimo, Martin

Text hesla

Klimo, Martin, 30. 1. 1949 Banská Bystrica — slovenský informatik. Od 1968 pôsobí na Žilinskej univerzite v Žiline; 2008 profesor. Zaoberá sa teoretickými problémami komunikačných sietí so zameraním na prenos reči paketovými sieťami. Spolupracoval na riešení viacerých vedeckých projektov organizácie Európska spolupráca v oblasti vedeckého a technického výskumu (European Cooperation in Science and Technology, COST). Autor 2 monografií, napr. Teória informácie a prenos dát (1990), 4 vysokoškolských učebníc a viac ako 70 vedeckých prác uverejnených v odborných časopisoch a zborníkoch konferencií. Člen medzinárodných združení IEEE a ACM. Nositeľ viacerých ocenení, napr. ceny spoločnosti Siemens (Werner von Siemens Excellence Award, 2003).

Zverejnené v marci 2017.

Klimo, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimo-martin