Kliment, Ján

Text hesla

Kliment, Ján, 15. 1. 1946 Horné Strháre, okres Veľký Krtíš — slovenský lekár, urológ. Od 1969 pôsobí na Urologickej klinike Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine, od 1987 jej prednosta; 1997 profesor. Absolvoval študijné pobyty v Prahe (1984), Aténach (1985), Janove (1989), Nijmegene (1992), Londýne (1992) a Mníchove (1993). Zaoberá sa najmä urologickou onkológiou, predovšetkým karcinómom prostaty, rekonštrukčnou chirurgiou v urológii, pediatrickou urológiou a ochoreniami prostaty. Autor a spoluautor 8 vedeckých monografií, napr. Benígna hyperplázia prostaty (1996), Karcinóm prostaty (1999), a viac ako 200 vedeckých a odborných prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. R. 2000 – 2010 hlavný odborník pre urológiu Ministerstva zdravotníctva SR. Od 2005 čestný člen, 2010 – 2014 predseda Slovenskej urologickej spoločnosti, člen viacerých zahraničných odborných a vedeckých spoločností. Vedúci redaktor časopisu Klinická urológia, člen redakčnej rady časopisov Acta Medica Martiniana a Urologické listy. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Kliment, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kliment-jan