klimatický potenciál krajiny

Text hesla

klimatický potenciál krajiny, krajinný klimatický potenciál — označenie stupňa vhodnosti klímy určitého miesta alebo oblasti na rôzne druhy hospodárskej činnosti človeka. Najčastejšie sa hovorí o agroklimatickom potenciáli krajiny, ktorý vyjadruje stupeň vhodnosti klímy krajiny na poľnohospodársku, predovšetkým rastlinnú výrobu, ako aj o energetickom klimatickom potenciáli krajiny, ktorý vyjadruje stupeň využiteľnosti veternej alebo slnečnej energie na určitom mieste alebo území a vyhodnocuje sa napr. pre potreby veterných alebo slnečných elektrární.

Zverejnené v marci 2017.

Klimatický potenciál krajiny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimaticky-potencial-krajiny