klimatické podmienky

Text hesla

klimatické podmienky — charakteristika klímy určitého miesta alebo oblasti najmä z hľadiska jej vplyvu na prírodné javy, hospodársku činnosť či na spoločenské udalosti (napr. klimatické podmienky vzniku pôd, šírenia exhalátov, pestovania plodín). Určuje sa na základe zistenia dlhodobého režimu počasia najmenej počas 30 rokov.

Zverejnené v marci 2017.

Klimatické podmienky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimaticke-podmienky