klimatická anomália

Text hesla

klimatická anomália — odchýlka hodnoty klimatického prvku od klimatologického normálu. Klimatická anomália vyjadruje odchýlky hodnôt klimatického prvku od dlhodobého normálu v čase (napr. odchýlky priemernej teploty vzduchu jednotlivých mesiacov uvažovaného obdobia od teplotného normálu), ako aj odchýlky hodnôt klimatického prvku daného miesta od dlhodobého normálu toho istého prvku v širšej oblasti (napr. odchýlky množstva zrážok nameraných na určitej stanici od priemerného množstva zrážok v rovnakej nadmorskej výške v širšom území – tzv. výšková zrážková anomália).

Zverejnené v marci 2017.

Klimatická anomália [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimaticka-anomalia