Klika, Jaromír

Text hesla

Klika, Jaromír, 26. 12. 1888 Praha – 12. 5. 1957 Leningrad, dnes Petrohrad, pochovaný v Prahe — český botanik. Od 1914 pôsobil na viacerých stredných školách v Čechách, od 1922 na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva pri Českom vysokom učení technickom (ČVUT) v Prahe, 1928 – 50 (okrem rokov 2. svetovej vojny) v Ústave technickej botaniky Vysokej školy chemicko-technologického inžinierstva pri ČVUT v Prahe, potom na Vysokej škole architektúry a pozemného staviteľstva pri ČVUT v Prahe, 1950 – 57 vedúci Katedry botaniky Biologickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, 1931 mimoriadny, 1945 riadny profesor.

Jeden zo zakladateľov českej a slovenskej fytocenológie. Zaoberal sa mykológiou, fytogeografiou, geobotanikou, ekológiou, technickou mikroskopiou a ochranou prírody (skúmal najhodnotnejšie lokality českej a slovenskej prírody a navrhoval ich za chránené územia), najmä však fytocenológiou, ktorá nadviazala na medzinárodnú metodológiu zürišsko-montpellierskej školy. Na Slovensku študoval najmä xerotermné rastlinné spoločenstvá a venoval sa fytogeografickému a ekologickému výskumu Veľkej Fatry, Krivánskej Fatry, Súľovských vrchov, Brezovských Karpát, Čachtických Karpát, Slanských vrchov, Burdy a slanísk na juhu Slovenska. Jeho herbárové položky sú uložené napr. v Národnom múzeu v Prahe a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Absolvoval mnohé cesty a vedecké expedície do rôznych oblastí Európy. Autor, spoluautor a editor viacerých stredoškolských a vysokoškolských učebníc, metodických príručiek a určovacích kľúčov. Hlavné diela: Dendrologie (1927 – 30), Rostliny ve svých vztazích k vnějšímu světu (1929), Chráněné rostliny (1940), Rostlinná sociologie (1948), Lesy Veľkej Fatry (1949) a Nauka o rostlinných společenstvech (1955). Člen viacerých domácich a zahraničných vedeckých spoločností, člen redakčných rád viacerých botanických časopisov.

Zverejnené v marci 2017.

Klika, Jaromír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klika-jaromir