kliešťovkovité

Text hesla

kliešťovkovité, Corixidae — čeľaď z triedy hmyz (Insecta), rad bzdochy (Heteroptera). Malé alebo str. veľké vodné bzdochy vyskytujúce sa v paleoarktickej oblasti. Majú ploché člnkovité, 7 – 25 mm dlhé telo s troma pármi nôh; krátke nohy prvého páru slúžia na zahrabávanie potravy a na striduláciu (→ stridulačné orgány), dlhé nohy druhého páru na prichytávanie sa na dne a širšie nohy tretieho páru na plávanie. Žijú zvyčajne v plytkých stojatých (rybníky, jazierka, sezónne mláky) alebo v mierne tečúcich vodách ukryté medzi rastlinstvom. Sú dobré plavce, plávajú chrbtom nahor, lietajú priamo z vody; niektoré druhy sú dôležitou zložkou potravy rýb a obojživelníkov. Zvyčajne sú bylinožravé, niektoré druhy dravé (napádajú menšie článkonožce a výnimočne aj menšie stavovce); živia sa cicaním rastlinných a živočíšnych štiav.

Patrí sem okolo 170 druhov, z toho na Slovensku sa vyskytuje okolo 30, napr. do 13,5 mm dlhá kliešťovka veľká (Corixa punctata), ktorá má dve generácie ročne (prezimuje dospelý jedinec), do 2,5 mm dlhá kliešťovka najmenšia (Micronecta minutissima), 3,5 – 4,5 mm dlhá kliešťovka obyčajná (Cymatia coleoptrata) a do 7,5 mm dlhá kliešťovka močiarna (Callicorixa praeusta).

Zverejnené v marci 2017.

Kliešťovkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kliestovkovite