kliešťová zváračka

Text hesla

kliešťová zváračka — zariadenie na ručné alebo robotizované odporové bodové zváranie alebo švové zváranie. Má tvar klieští, na jednej strane ich ramien pôsobí sila vyvolaná ručne alebo motoricky, na druhej strane sa pritlačením bodových (pri bodovom zváraní) alebo kotúčových (pri švovom zváraní) elektród vytvorí na zvárané diely potrebný tlak a privádza sa elektrický prúd.

Zverejnené v marci 2017.

Kliešťová zváračka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kliestova-zvaracka