Klieština

Text hesla

Klieština — obec v okrese Považská Bystrica v Trenčianskom kraji v juž. časti Javorníkov v Marikovskej kotlinke, 370 m n. m.; 349 obyvateľov (2015). Prevažne odlesnené územie, po obvode kotliny zachované listnaté lesy.

Obec písomne doložená 1408 ako Klystyna, 1438, 1439 Kleschyna, 1466 Closthina, Kelezchyna, 1498 Klezchyne, 1504 Klescina, 1507 Kleschina, Kliesczina, 1508 Klesczina, 1511 Klesthyna, 1520 Kliesthina, 1584 Klestna, 1586 Klezina, 1773 Kliescsina, Kliessčina, 1786 Klieschčina, 1808 Kliéstina, Klésstina, Kléssčina, 1863 Kliestina, 1873 Klostina, 1877 – 82 Klestina, 1888 – 1902 Kliestina, 1907 – 13 Kelestény, 1920 – 79, 1990 Klieština.

R. 1408 ju kráľ Žigmund Luxemburský daroval Vavrincovi z Lieskova. Patrila postupne Lieskovskovcom, Hatňanskovcom a od 1439 Podmanickovcom. R. 1930 postihol obec požiar, ktorý zničil jej veľkú časť. R. 1979 – 90 bola pričlenená k obci Dolná Mariková. Obyvatelia sa zaoberali ovocinárstvom, poľnohospodárstvom, košikárstvom a sitárstvom. Stavebné pamiatky: zrubové domy z 19. stor., drevená zrubová zvonica (1916).

Text hesla

Klieština — obec v okrese Považská Bystrica v Trenčianskom kraji v juž. časti Javorníkov v Marikovskej kotlinke, 370 m n. m.; 349 obyvateľov (2015). Prevažne odlesnené územie, po obvode kotliny zachované listnaté lesy.

Obec písomne doložená 1408 ako Klystyna, 1438, 1439 Kleschyna, 1466 Closthina, Kelezchyna, 1498 Klezchyne, 1504 Klescina, 1507 Kleschina, Kliesczina, 1508 Klesczina, 1511 Klesthyna, 1520 Kliesthina, 1584 Klestna, 1586 Klezina, 1773 Kliescsina, Kliessčina, 1786 Klieschčina, 1808 Kliéstina, Klésstina, Kléssčina, 1863 Kliestina, 1873 Klostina, 1877 – 82 Klestina, 1888 – 1902 Kliestina, 1907 – 13 Kelestény, 1920 – 79, 1990 Klieština.

R. 1408 ju kráľ Žigmund Luxemburský daroval Vavrincovi z Lieskova. Patrila postupne Lieskovskovcom, Hatňanskovcom a od 1439 Podmanickovcom. R. 1930 postihol obec požiar, ktorý zničil jej veľkú časť. R. 1979 – 90 bola pričlenená k obci Dolná Mariková. Obyvatelia sa zaoberali ovocinárstvom, poľnohospodárstvom, košikárstvom a sitárstvom. Stavebné pamiatky: zrubové domy z 19. stor., drevená zrubová zvonica (1916).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klieština [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kliestina-0