klieštikovité

Text hesla

klieštikovité, Dermanyssidae — čeľaď z triedy pavúkovce (Arachnida, v starších zoologických systémoch Arachnoidea), podtrieda (v starších zoologických systémoch rad) roztoče (Acarina); hovorovo nazývané čmelíkovité. Parazitické živočíchy (roztoče) dlhé 0,2 – 0,8 mm, ktoré sa živia krvou cicavcov a vtákov. Žijú v norách alebo v hniezdach hostiteľa, kde samička kladie aj vajíčka (prvé vývinové štádium larvy sa liahne o 3 dni a neprijíma potravu, ďalšie vývinové štádium a dospelé jedince cicajú krv hostiteľa chelicerami premenenými na bodcovité útvary; v prípade nedostatku vhodných hostiteľov dokážu hladovať aj niekoľko mesiacov).

Patrí sem asi 25 kozmopolitne rozšírených druhov, napr. klieštikovec netopierí (Spinturnix plecotinus) parazitujúci výlučne na netopieroch, klieštikovec kurí (Dermanyssus gallinae) parazitujúci na domácej hydine a holuboch, menej na voľne žijúcich vtákoch (hostiteľov oslabuje do takej miery, že masívne napadnuté kuriatka môžu uhynúť) a napáda aj ľudí, u ktorých spôsobuje silnú kožnú reakciu (vyrážky), a epidemiologicky významný druh klieštikovec potkaní (Bdellonyssus bacoti, Ornithonyssus bacoti alebo Liponyssus bacoti) parazitujúci prevažne na krysách, potkanoch a na laboratórnych zvieratách, môže však parazitovať aj na človeku (spôsobuje zápal kože); prenáša škvrnitý týfus a môže sa podieľať na prenose moru.

Zverejnené v marci 2017.

Klieštikovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kliestikovite