klientelizmus

Text hesla

klientelizmus [lat.] — zneužívanie politického alebo profesionálneho postavenia (napr. v štátnej správe) na uprednostňovanie a podporovanie záujmov jednotlivcov alebo záujmových skupín za určitú protislužbu (poskytnutie daru alebo určitých výhod od týchto jednotlivcov alebo skupín); → korupcia.

Zverejnené v marci 2017.

Klientelizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klientelizmus