klientela

Text hesla

klientela [lat.] — klienti (zákazníci) využívajúci služby určitého poskytovateľa.

Text hesla

klientela [lat.] — klienti (zákazníci) využívajúci služby určitého poskytovateľa.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klientela [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klientela