Klīdzējs, Jānis

Text hesla

Klīdzējs [klídžéjs], Jānis, 6. 5. 1914 usadlosť Livžās, kraj Viļāni – 2. 5. 2000 Napa, Kalifornia, USA — lotyšský spisovateľ. Študoval na poľnohospodárskej univerzite v Rige, štúdium však pre finančné problémy nedokončil a venoval sa literárnej tvorbe. Písal v rodnom, latgalskom jazyku i po lotyšsky, prvé básne a prózy publikoval časopisecky. R. 1944 emigroval do Nemecka a 1950 do USA, kde popri rôznych robotníckych zamestnaniach vyštudoval sociálnu psychológiu na univerzite v Berkeley a pracoval v psychiatrickej liečebni v Nape.

Jeho romány, poviedky a eseje sú typické psychologickým pohľadom, farebnosťou jazyka a publicistickou ostrosťou. Popularitu si získal románom Mládež (Jaunieši, 1942) a zbierkou poviedok Pieseň sťahovavých vtákov (Gōjputnu dzīsme, 1944). Autor románov Dieťa človeka (Cilvēka bērns, 1956; sfilmovaný 1991, réžia Jānis Streičs) o malom latgalskom chlapcovi Boņuksovi, Modravé hory (Zilie kalni, 1960), Snehy (Sniegi, 1963; sfilmovaný 1998, réžia Jānis Streičs), Život, život, hojdám sa v tebe (Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī, 1979), Druhý v nás (Otrais mūsos, 1983) a Darované duše (Dāvātās dvēseles, 1986), v ktorom opísal život v predvojnovom Latgalsku i v celom Lotyšsku, ako aj postavenie lotyšských emigrantov v USA. Nositeľ viacerých literárnych ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Klīdzējs, Jānis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klidzejs-janis