klíčny otvor

Text hesla

klíčny otvorbiol. zúžený otvor na peľovom zrnku (→ apertúra) alebo v bunkovej stene húb, kde začínajú klíčiť výtrusy. Vo svetelnom mikroskope je klíčny otvor viditeľný ako malá svetlá škvrna. Typickými hubami s klíčnym otvorom na výtrusoch sú napr. holohlavec (Psilocybe) a zvonovec (Panaeolus).

Zverejnené v marci 2017.

Klíčny otvor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klicny-otvor