Klíč, Karel Václav

Popis ilustrácie

Karel Václav Klíč

Text hesla

Klíč, Karel Václav, aj Karl Wenzel Klietsch, 30. 5. 1841 Hostinné, okres Trutnov – 16. 11. 1926 Viedeň — český kresliar, maliar, grafik, karikaturista, fotograf a vynálezca. Študoval na akadémii v Prahe, pôsobil v Brne a Budapešti, 1869 sa usadil vo Viedni, v 90. rokoch 19. stor. žil v Spojenom kráľovstve. Vynikajúci kresliar, pracoval ako ilustrátor a karikaturista viacerých českých i zahraničných časopisov. Jeho kresby sa vyznačujú mondénnou linkou, zobrazoval námety z meštiackeho prostredia, zriedkavejšie politickú satiru. R. 1878 objavil na základe svojich experimentov s reprodukčnými technikami heliogravúru, 1890 rotačnú stieraciu hĺbkotlač.

Zverejnené v marci 2017.

Klíč, Karel Václav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klic-karel-vaclav