kleptoparazitizmus

Text hesla

kleptoparazitizmus [gr.] — pri niektorých živočíchoch spôsob získavania potravy alebo neživých objektov (napr. hniezdneho materiálu) okrádaním iných živočíchov toho istého druhu (vnútrodruhový kleptoparazitizmus) alebo iných druhov (medzidruhový kleptoparazitizmus). Kleptoparazitizmus znižuje časové a energetické náklady živočíchov (kleptoparazitov) na získanie živej koristi (resp. neživého materiálu), zvyšuje však riziko ich poranenia brániacou sa korisťou (resp. živočíchom, do ktorého teritória vošli).

Kleptoparazitizmus sa vyskytuje napr. pri hmyze z radu blanokrídlovce (Hymenoptera), pri pavúkoch, ale aj pri cicavcoch, napr. pri hyenách a levoch, typický je pri vtákoch napr. z čeľadí čajkovité (Laridae) a kačicovité (Anatidae) a pri druhoch z radu spevavce (Passeriformes).

Vnútrodruhový kleptoparazitizmus sa pri vtákoch vyskytuje napr. pri druhu drozd čierny (Turdus merula; kradne potravu iným druhom drozdov) a vrabec domový (Passer domesticus; kradne hniezdny materiál iným druhom vrabcov), medzidruhový kleptoparazitizmus pri druhu strakoš bieločelý (Lanius nubicus; okráda o potravu skaliariky). Takmer výhradne kleptoparaziticky sa živia druhy z čeľadí fregatovité (Fregatidae) a pomorníkovité (Stercorariidae; ustavične dorážajú na iné vtáky s potravou v zobáku alebo v hrvoli, až kým ju prenasledovaná korisť nevypustí alebo nevyvrhne), príležitostne dravce.

Zverejnené v marci 2017.

Kleptoparazitizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kleptoparazitizmus