klepsinovité

Text hesla

klepsinovité, Glossiphoniidae — čeľaď z kmeňa obrúčkavce (Annelida), trieda pijavice (Hirudinea), rad rynchobdely (Rhynchobdellida; v starších zoologických systémoch rad chobotnatky). Ektoparazity vodných živočíchov (s výnimkou rýb) s článkami tela na vonkajšej strane delenými troma priečnymi brázdami, s malou prednou prísavkou alebo bez nej, s 1 – 4 pármi malých očiek uložených v prednej časti tela a s hltanom s vyduteľným chobotom; samice nosia vajíčka aj mláďatá určitý čas na brušnej strane tela.

Patrí sem jediný rod – klepsina (Batrachobdella, Theromyzon, Hemiclepsis, Helobdella, Placobdella, Glossiphonia), s množstvom veľmi ťažko identifikovateľných druhov vyskytujúcich sa na celom svete okrem Antarktídy, napr. 15 – 30 mm dlhá klepsina zelená (Hemiclepsis marginata) vyskytujúca sa najmä na kameňoch a rastlinách v stojatých vodách a parazitujúca na obojživelníkoch, 50 mm dlhá klepsina vtáčia (Theromyzon tesselatum) parazitujúca v ústnej dutine a v hrtane vodných vtákov a 25 mm dlhá klepsina vodniaková (Glossiphonia complanata) vyskytujúca sa v stojatých i v prúdiacich vodách pod kameňmi a v zárastoch a parazitujúca najmä na vodných slimákoch, ale aj na hmyze a na iných pijaviciach.

Zverejnené v marci 2017.

Klepsinovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klepsinovite