klepietkovky

Popis ilustrácie

Druh Leptochelia savignyi

Text hesla

klepietkovky, Tanaidacea, Anisopoda — rad z kmeňa článkonožce (Arthropoda), oddelenie hryzadlovce (Mandibulata), podkmeň kôrovce (Branchiata, Crustacea), trieda rakovce (Malacostraca). Menšie, zvyčajne morské živočíchy s priesvitným, zvrchu splošteným, 0,5 – 120 mm dlhým telom a s krátkym karapaxom pokrývajúcim hlavu a prvé dva články hrude. Na hlave majú dva páry tykadiel a ústne orgány, na hrudi zloženej z 8 článkov hrudné končatiny (na každom článku jeden pár; prvý pár s čeľusťami, druhý pár s klepetami, ostatné sú kráčavé), na brušku zloženom zo 6 článkov dvojvetvové končatiny (pleopody); pohybujú sa behaním aj plávaním. Dýchajú žiabrami, živia sa pravdepodne rastlinným detritom.

Patrí sem okolo 1 200 druhov, väčšina sa vyskytuje v mori do hĺbky 200 m (niektoré druhy až do hĺbky 9 000 m), niektoré aj v brakických alebo v sladkých vodách, napr. v litorálnej vegetácii Stredozemného mora je bežný druh Leptochelia savignyi.

Zverejnené v marci 2017.

Klepietkovky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klepietkovky