klepietkarovité

Text hesla

klepietkarovité, Ischyropsalididae — čeľaď z kmeňa článkonožce (Arthropoda), oddelenie bezhryzadlovce (Amandibulata), trieda pavúkovce (Arachnida, v starších systémoch Arachnoidea), rad kosce (Opilionida). Majú 4 – 8 mm dlhé telo zrastené do vajcovitého alebo podlhovastého celku, hlavovú časť s výraznými silnými klepietkami s klieštikmi a so zúbkami na ich konci, pomocou ktorých lovia korisť (pri niektorých druhoch sú dvojnásobne dlhšie ako telo), a osemčlánkové končatiny; telo chráni vonkajšia kostra. Živia sa zvyčajne malými mäkkýšmi, ktoré vyťahujú zo schránok.

Patrí sem jediný rod klepietkar (Ischyropsalis) približne so 40 druhmi, napr. 4,5 – 8 mm dlhý klepietkar karpatský (Ischyropsalis manicata), ktorý sa vyskytuje v horských lesoch strednej Európy, na Slovensku veľmi vzácne v blízkosti pramenísk a potokov, pod drevom a v jaskyniach; pri vyrušení upadá na krátky čas do meravosti.

Zverejnené v marci 2017.

Klepietkarovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klepietkarovite