klepeto

Text hesla

klepeto — posledný kliešťovitý článok prvého páru kráčavých nôh niektorých bezstavovcov z podkmeňa kôrovce (Branchiata, Crustacea) napr. z radu desaťnožce (Decapoda); aj posledný, kliešťovitý článok hmatadiel (pedipalp) niektorých bezstavovcov z triedy pavúkovce (Arachnida, v starších zoologických systémoch Arachnoidea) napr. z radov šťúry (Scorpionida) a šťúriky (Pseudoscorpionida).

Zverejnené v marci 2017.

Klepeto [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klepeto