Klenov

Text hesla

Klenov — obec v okrese Prešov v Prešovskom kraji v juž. časti Šarišskej vrchoviny, 540 m n. m.; 231 obyvateľov (2015). Odlesnené vrchovinné územie, na okraji katastra dubové a bukové lesy. Obec písomne doložená 1314 ako Clenbeerg, 1322 Zopothnychafeu et Zopothnycha, Klyngberk, 1332 – 37 Clencberk, Clemberch, 1340 Clyngbergh, 1370 Zopothnicha, 1386, 1387, 1391 Sopothnicha, 1393 Klenberk, Clenberg, 1424 Klemberk, 1427 Klymberk, 1486, 1504 Klenbergh, 1567, 1588, 1600 Klemberg, 1773 Klembergh, Klembark, 1786 Klemberg, 1808 Klemberk, 1863 – 1902 Klembérk, 1907 – 1913 Kelembér, 1920 Klembark, 1927 – 48 Klembarok, 1948 Klenov. Patrila Abovcom z Drienova, Drugetovcom a zemanom z Bajerova. V 30. rokoch 14. stor. je tam písomne doložená existencia fary a poddaných rusínskeho pôvodu (Rutheni). Obyvatelia sa zaoberali drevorubačstvom a povozníctvom uhlia, rudy a dreva, pálením vápna a drevného uhlia, tkaním plátna a výrobou mlynských kameňov. Archeologické nálezy: strážna veža (hláska) zo stredoveku. Stavebné pamiatky: gotický gréckokatolícky Chrám ochrany presv. Bohorodičky (polovica 14. stor., upravovaný v 17. stor., začiatkom 18. stor. a 1913 – 14; NKP) s drevenou zvonicou (1742).

Popis ilustrácie

Chrám ochrany presvätej Bohorodičky, polovica 14. stor., s drevenou zvonicou, 1742

Text hesla

Klenov — obec v okrese Prešov v Prešovskom kraji v juž. časti Šarišskej vrchoviny, 540 m n. m.; 231 obyvateľov (2015). Odlesnené vrchovinné územie, na okraji katastra dubové a bukové lesy. Obec písomne doložená 1314 ako Clenbeerg, 1322 Zopothnychafeu et Zopothnycha, Klyngberk, 1332 – 37 Clencberk, Clemberch, 1340 Clyngbergh, 1370 Zopothnicha, 1386, 1387, 1391 Sopothnicha, 1393 Klenberk, Clenberg, 1424 Klemberk, 1427 Klymberk, 1486, 1504 Klenbergh, 1567, 1588, 1600 Klemberg, 1773 Klembergh, Klembark, 1786 Klemberg, 1808 Klemberk, 1863 – 1902 Klembérk, 1907 – 1913 Kelembér, 1920 Klembark, 1927 – 48 Klembarok, 1948 Klenov. Patrila Abovcom z Drienova, Drugetovcom a zemanom z Bajerova. V 30. rokoch 14. stor. je tam písomne doložená existencia fary a poddaných rusínskeho pôvodu (Rutheni). Obyvatelia sa zaoberali drevorubačstvom a povozníctvom uhlia, rudy a dreva, pálením vápna a drevného uhlia, tkaním plátna a výrobou mlynských kameňov. Archeologické nálezy: strážna veža (hláska) zo stredoveku. Stavebné pamiatky: gotický gréckokatolícky Chrám ochrany presv. Bohorodičky (polovica 14. stor., upravovaný v 17. stor., začiatkom 18. stor. a 1913 – 14; NKP) s drevenou zvonicou (1742).

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Klenov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klenov