Kleňany

Text hesla

Kleňany, Kelenye — obec v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji v záp. časti Ipeľskej kotliny na styku s Krupinskou planinou, 225 m n. m.; 276 obyvateľov, 9,1 % slovenskej, 89,1 % maďarskej národnosti (2015). Na neogénnych usadeninách kotliny vznikol pahorkatinný, na andezitových tufoch planiny vrchovinný reliéf. Prevažne odlesnené územie, na niektorých častiach Krupinskej planiny dubové lesy.

Obec písomne doložená 1257 a 1259 ako Kelenen, 1260 Kelena, 1313 Kelenen, 1342 Kelecen, Kelenyen, 1345 Kelenye, Kelenyen, 1401 Kelenien, 1435 Kelnye, 1462 Kelenyen, 1503 Kelenen, 1526 Kelenye, 1773 Kelenye, Kleinen, Klenanky, 1786 Kelenye, Kelenanki, Kleinen, 1808 Kelenye, Kleinen, Kleňany, Kleňanky, 1863 – 1913 Kelenye, 1920 Kleňany, 1927 – 38 Kleňany, Kelenye, 1938 – 45 Kelenye, 1945 – 48 Kleňany, Kelenye, 1948 Kleňany.

Jej časť patrila konventu v Šahách, časť patriacu hradu Hont daroval kráľ Belo IV. synom Vacika z rodu Dobákovcov. V 18. stor. patrila Smrečániovcom a Kubíniovcom, neskôr viacerým rodinám (Lukovcom, Dačovcom a i.). R. 1938 – 45 pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a ovocinárstvom, neskôr košikárstvom.

Archeologické nálezy: sídlisko lengyelskej kultúry z mladšej kamennej doby. Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol všetkých sv. (koniec 17. stor., prebudovaný 1789, rekonštruovaný 1946 a 1996).

Zverejnené v marci 2017.

Kleňany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klenany