Kleňany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kleňany, Kelenye — obec v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom kraji v západnej časti Ipeľskej kotliny na styku s Krupinskou planinou, 225 m n. m.; 278 obyvateľov, 14,8 % slovenskej, 82,7 % maďarskej národnosti (2021). Územie kotliny je budované neogénnymi usadeninami a má pahorkatinný reliéf, územie planiny andezitovými tufmi a má vrchovinný reliéf. Celé územie je prevažne odlesnené, na niektorých častiach Krupinskej planiny sa zachovali dubové lesy.

Obec je písomne doložená v rokoch 1257 a 1259 ako Kelenen, v roku 1260 Kelena, 1313 Kelenen, 1342 Kelecen, Kelenyen, 1345 Kelenye, Kelenyen, 1401 Kelenien, 1435 Kelnye, 1462 Kelenyen, 1503 Kelenen, 1526 Kelenye, 1773 Kelenye, Kleinen, Klenanky, 1786 Kelenye, Kelenanki, Kleinen, 1808 Kelenye, Kleinen, Kleňany, Kleňanky, v rokoch 1863 – 1913 Kelenye, v roku 1920 Kleňany, v rokoch 1927 – 38 Kleňany, Kelenye, 1938 – 45 Kelenye, 1945 – 48 Kleňany, Kelenye, v roku 1948 Kleňany.

Časť obce patrila konventu v Šahách, časť patriacu hradu Hont daroval kráľ Belo IV. synom Vacika z rodu Dobákovcov. V 18. stor. patrila Smrečániovcom a Kubíniovcom, neskôr viacerým rodinám (Lukovcom, Dačovcom a i.). V rokoch 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a ovocinárstvom, neskôr košikárstvom.

Archeologické nálezy: sídlisko lengyelskej kultúry z mladšej kamennej doby.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol všetkých svätých (koniec 17. stor., prebudovaný 1789, rekonštruovaný 1946 a 1996).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 14. marca 2023.

Kleňany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klenany