Klement, Cyril

Text hesla

Klement, Cyril, 18. 3. 1948 Rimavská Sobota — slovenský lekár, mikrobiológ. Od 1976 pracovník mikrobiologického odboru Krajskej hygienickej stanice Krajského ústavu národného zdravia (dnes Regionálny úrad verejného zdravotníctva, RÚVZ) v Banskej Bystrici (1976 – 79 vedúci úseku imunológie, 1979 – 88 vedúci Oddelenia lekárskej virológie, 1980 – 90 a 1993 – 2009 vedúci Odboru lekárskej mikrobiológie, 1990 – 93 vedúci Oddelenia lekárskej imunológie), od 2001 vedúci Informačného centra pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane, 2009 – 10 a od 2012 regionálny hygienik a vedúci služobného úradu, od 2011 vedúci Odboru lekárskej mikrobiológie a súčasne vedúci Národného referenčného centra pre pneumokokové a hemofilové nákazy RÚVZ v Banskej Bystrici; od 2009 pôsobí aj na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici (od 2013 prodekan); 2015 profesor.

Zaoberá sa verejnozdravotnou mikrobiológiou, pneumokokovými infekciami a mimoriadnymi udalosťami vo verejnom zdravotníctve. Autor a spoluautor 3 vysokoškolských učebníc a 5 monografií, napr. Lekárska vakcinológia nielen pre medikov (2007), Biologické a chemické zbrane. Pripravenosť a odpoveď (2013), Kapitoly z vakcinológie I (2014), Vybraná terminológia I pre poslucháčov laboratórnych vyšetrovacích metód vo verejnom zdravotníctve (2014), Slovensko-anglická terminológia verejného zdravotníctva I (2016, zostavovateľ), ako aj vyše 190 vedeckých článkov publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. R. 1994 – 2003 hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre klinickú mikrobiológiu, od 1976 člen Slovenskej mikrobiologicko-epidemiologickej spoločnosti (1994 – 98 podpredseda), člen komisií, vedeckých rád a odborných spoločností. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Klement, Cyril [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klement-cyril