Kleitias

Text hesla

Kleitias, aj Klitias — grécky maliar váz činný asi 570 – 560 pred n. l. v Aténach, tvorca čiernofigúrovej keramiky. Je známych 5 ním signovaných prác – malieb na vázach, pri ktorých spolupracoval s hrnčiarom Ergotimom. Sú mu pripisované aj viaceré iné nesignované maľby na menších nádobách alebo na keramických fragmentoch. Jeho najvýznamnejším a najznámejším dielom je rozmerný volútový kráter Françoisova váza (aj Váza François, okolo 570 – 560 pred n. l.) nazvaný podľa jeho nálezcu Alessandra Françoisa (*1796, †1857), ktorý ho objavil 1844/45 v etruskom hrobe pri Chiusi. Vyznačuje sa bohatou maliarskou výzdobou čerpajúcou z antickej mytológie (napr. príbehy o Achillovi, lov na kalydónskeho diviaka, svadba Pélea a Thetis, boj Lapitov a kentaurov; figurálne výjavy sú doplnené vysvetľujúcimi nápismi), komponovanou do 7 horizontálnych pásov. Jeho maliarsky štýl je charakteristický majstrovskou precíznosťou a sviežosťou, figurálne výjavy sa vyznačujú zmyslom pre naratívnosť a harmonickým komponovaním dekoratívnych a jednoduchých foriem i farieb.

Popis ilustrácie

Keramický stojan podpísaný Kleitiom (maliar) a Ergotimom (hrnčiar), okolo 570 pred n. l., Metropolitné múzeum umenia, New York

Text hesla

Kleitias, aj Klitias — grécky maliar váz činný asi 570 – 560 pred n. l. v Aténach, tvorca čiernofigúrovej keramiky. Je známych 5 ním signovaných prác – malieb na vázach, pri ktorých spolupracoval s hrnčiarom Ergotimom. Sú mu pripisované aj viaceré iné nesignované maľby na menších nádobách alebo na keramických fragmentoch. Jeho najvýznamnejším a najznámejším dielom je rozmerný volútový kráter Françoisova váza (aj Váza François, okolo 570 – 560 pred n. l.) nazvaný podľa jeho nálezcu Alessandra Françoisa (*1796, †1857), ktorý ho objavil 1844/45 v etruskom hrobe pri Chiusi. Vyznačuje sa bohatou maliarskou výzdobou čerpajúcou z antickej mytológie (napr. príbehy o Achillovi, lov na kalydónskeho diviaka, svadba Pélea a Thetis, boj Lapitov a kentaurov; figurálne výjavy sú doplnené vysvetľujúcimi nápismi), komponovanou do 7 horizontálnych pásov. Jeho maliarsky štýl je charakteristický majstrovskou precíznosťou a sviežosťou, figurálne výjavy sa vyznačujú zmyslom pre naratívnosť a harmonickým komponovaním dekoratívnych a jednoduchých foriem i farieb.

Zverejnené v marci 2017.

citácia

Kleitias [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kleitias